Vara säker på gymmet

Det är inte alltid man är så värst medveten om alla aspekter av säkerhet när man är på gymmet. Visst ser man till att hålla fingrar borta från sådant som kan innebära klämrisker och andra grundläggande saker, men för att vara helt säker kräver det lite mer än bara detta.

 

Träna med andra

En stor fördel med att träna med andra är så klart att man kan motivera varandra, och om detta är anledningen till varför man kanske går till gymmet med en vän gör man även sig själv en stor tjänst om man skulle råka ut för en olycka. Så fort något händer som skulle kunna orsaka skada har man ju då någon nära till hands som kan bistå med omedelbar assistans. Och håller man dessutom på med att lyfta tunga vikter är det ju viktigt att använda sig av en passare och det är något vänner alltid kan hjälpa en med och vise versa. Tränar man med kunniga kan de även tipsa en om när man tränar på fel sätt.

Vara förberedd på det värsta

Att veta hur man agerar i en krissituation är av stor vikt på många platser och gymmet kan helt klart vara en av dem. Händer det till exempel att någon på gymmet drabbas av något väldigt allvarligt är det bra att veta var eventuell hjälputrustning finns. I värsta fall kan det ju behövas en hjärtstartare och dessa förvaras i speciella skåp och ser ut på detta vis. Sådan utrustning ska naturligtvis endast användas av personer som är utbildade att hantera dem.

Ställa tillbaka allt på sin plats

Saker och ting som ligger löst, så som fria vikter och hantlar, kan innebära en säkerhetsrisk för alla som rör sig runt på gymmet, men speciellt de som gör övningar som kräver lite mer fotarbete. Att kliva eller snubbla på saker och ting som ligger löst på golvet är inget någon ska behöva konstant tänka på. Detta är anledningen till varför man alltid ska vara noga med att lägga tillbaka allting efter man använd det.